3. Jocs esportius modificats de canxa dividida i mur.

A partir de l' aportació francesa i britànica en els anys 90 es desenvoluparen dos tipus de models d' ensenyança alternativa dels jocs esportius:

Vertical: si l'ensenyança comença o acava en un mateix esport determinat.
- Horizontal: l' iniciació esportiva és comú a diversos esports que tenen factors similars.


Tots aquests models, siguen verticals o horitzontals, tenen un interés especial pels aspectes tàctics presents en els jocs utilitzats en l' ensenyança i en els esports institucionalitzats (Devís i Sànchez, 1996).


Observant la taula identifiquem  dos models horitzontals: un estructural i l' altre comprensiu. Nosaltres ens centrarem en el model horitzontal comprensiu.

El model horitzontal comprensiu és d' influència britànica i està representat pels treballs de Devís (1992, 1995) i Devís i Peiró (1992) on elaboren un projete curricular per a l' educació física escolar dirigit als principals grup de jocs esportius: blanc i diana, bat i camp, canxa dividida i mur i jocs esportius d' invasió. Nosaltres enfocarem la nostra atenció en els de canxa dividida i mur.
Els jocs de canxa dividida i mur son jocs esportius que s’engloben dins del model horitzontal comprensiu. Qué vol dir horitzontal comprensiu? Horitzontal perquè l' iniciació esportiva és comú en diversos esports i comprensiu perquè busca entendre la natura problemàtica conceptual d’aquest tipus de jocs (coneixer els problemes motors que planteja).

Els jocs de canxa dividida i mur es caracteritzen perque els jugadors o equips contraris es situen un enfront de l’ altre en espais diferenciats i separats per una red (ratlla, corda o espai mort) amb l’ objectiu de llançar o colpejar un mòvil per damunt d’ aquesta, de manera que caiga o mora en el camp contrari o siga difícil la seua devolució (A. Méndez, 2000), a més són de participació alternativa, vol dir que les accions del participants, ja siga una modalitat individual o per equip es produeixen de forma alternativa, primer un i després l’altre. No existeix disputa per la possesió del mòvil, ni pressió sobre el que té la possesió del mòvil ja que s’evita el contacte físic directe. En el cas dels jocs de mur el mòbil (pilota) s’ envia contra un muro o frontis de manera que l’ intercanvi entre jugadors de l’ equip contrari es realitza de forma indirecta, amb l’ intenció de que caiga en els l’imits establits i fora de l’ alcanç d l’ adversari o es dificulte la seua devoució (Méndez Giménez, 1998; 1999).


Són jocs esportius modificats perquè s’establixen unes regles per a comparar resultats i determinar un guanyador. Aquestos jocs destaquen per la seua flexibilitat, ja que tenen la possibilitat de també modificar les regles segons ens convinga reduint la tècnica esportiva i exagerant la tàctica de forma específica. Tota modificació ha de tindre una intenció concreta com per exemple la millora en el funcionament del joc en quant a fluïdessa o ampliar variants per afavorir comprensions tàctiques. Així doncs, les modificacions poden ser tant de material, d’equipament, de l’àrea de joc o de les regles.