6. Etapa d’ iniciació al frontó a mà.
La etapa d’iniciació es la més important per diferents motius, ja que es tracta del primer contacte del xiquet en l’esport. Per això mateix, les primeres experiències van a ser fonamentals. Es planteja el repte de disenyar unes sesions en funció de les necesitats i possibilitats dels joves i és l’ etapa que va a sentar les bases motrius de les que va a dependre qualsevol experiència posterior.

      Aquest primer contacte del xiquet hauria de produir-se en els centres escolars a través de l’asignatura d’educació física. És l’ etapa de l'aprenentatge dels patrons motors, de la millora de les capacitats perceptives, coordinatives i habilitats motrius bàsiques, creant una base de moviment per a futures experiències. Per això mateix, rep gran importància el treball de l’educador.
      Aquesta etapa d’iniciació consta de dos parts:

    6.1. Fase de preparació (fins als 10 anys):

                  Com hem comentat anteriorment aquesta és la fase que hauria de realitzar-se en els centres escolars a través de l’ educación física. Es pretén oferir una gran varietat d’activitats motrius de caràcter lúdic fomentant l’experiència motriu de forma general i globalitzada. Açò significa que les activitats estaran basades en jocs on la tècnica és reduïda i simplificada donant gran importància el domini postural, a la dominància lateral i a l’ adaptació espai-temporal. A nivel tàctic s’ introduiran conceptes bàsics defensius i ofensius.

Continguts tàctics: aquests principis generals han de ser vàlids per a tots els esports considerats de mur i pared.

Ø  Ofensius:
Llançar a l' espai lliure.
Els alumnes aprendran a traure profit dels espais lliures que es generen en situacions de joc.

Ø  Defensius:
Ocupar l’ espai
L’ alumne haurà d'aprendre a situar-se en el terreny de joc buscant les zones òptimes per a que el seu desplaçament siga el més ràpid posible.


  6.2. Fase de instauració (10-12 años):

En aquesta fase s’utilitzen els elements fonamentals consecutius de l’ esport, a través de l’ensenyança global orientada cap a el aprenentatge tècnic-tàctic de forma correcta. No es deu especialitzar al alumne ja que aquest deu entrar en contacte amb totes les especialitats del frontó a mà. Es deu ajudar al desenvolupament integral del xiquet ja que aquest entra en un periode de inestabilitat produïda per canvis biològics i emocionals, alterant així la seua corporalitat i la pròpia imatge de si mateix, per a açò necesitarà un nou nivell explicatiu.

            Si en la fase anterior vam introduir conceptes molt genèrics, ara haurem tindre en compte la importància d' afegir un company i una parella a l’adversari, la qual cosa dificultarà el desenvolupament i la comprensió d’aquestos conceptes. Per tant, serà necesari l’explicació de recursos en la estratègia de atac i defensa.

Ø  Ofensiu:
Seràn totes aquelles accions del joc amb la finalitat de prendre la iniciativa o guanyar el punt.
L' alumne haurà d’aplicar perfectament els conceptes bàsics de la tècnica elemental vista anteriorment i sincronitzar el moment de percepció-impacte. Es mostrarà un control del llançament del mòbil a una àrea concreta de l’espai de joc. Es mantindrà una ubicació correcta, el que intentarà generar pocs desplaçaments.

Ø  Defensiu:
 Seran totes aquelles accions que permitixen evitar perdre la iniciativa o el punt. L' alumne intentarà situar-se de la forma més correcta al camp de joc. Sent els seus llançaments limitats a cert espais del terreny de joc. Tractarà de controlar la sincronització del moment percepció-impacte. Per a dominar i realitzar correctament els conceptes bàsics de la técnica elemental, es requerirà una major experiència acumulada de joc.