5. Introducció històrica del frontó a mà.
Els origens del frontó es remunten a l’época de l’antiga Grècia on s’utilitzava la pilota com eduació a través del control del moviment, era denominat com “Feninde”. Açò va ser copiat pels romans que ho anomenaren “Esferisteris” però aquest joc estava orientat a l’entrenament “Harkantum”, ells van ser els encarregats d’estrendre-lo per tota Europa a mesura que van anar conquerint territoris i ampliant l’imperi romà. (L. Bombín i R. Bozas-Urrutia, 1976)

      En França va tindre una gran repercusió un joc anomenat “jeu de paume”. Es van crear moltes pistes de joc però, al ser un joc molt practicat per les classes altes i aquests es feien mal en les mans, es va afegir una pala, és aleshores quan apareixen altres jocs com el frontenis o el mateix tenis.
              
      En Espanya no va ser fins al 9 d’Octubre de 1238, data de la reconquesta de València per Jaume I, quan va aparèixer aquest tipus de joc que després formaria part fins a hui dia de la cultura del poble valencià amb el nom de pilota valenciana.

La Pilota Valenciana és la modalitat més practicada del frontó a mà en la nostra comunitat. Aquest joc tradicional, ha anat evolucionant i ha derivat en gran quantitat de modalitats diferents, que van desde jocs directes a jocs indirectes. Algunes d’aquestes modalitats segons el criteri anterior son:

o   Modalitats de jocs directes: Llargues, Perxa, Palma, Raspall, Galotxa, Escala i corda i Galotxetes de Monòver.
o   Modalitats de jocs indirectes: Frontó i Frare.

(D. Martos, 2012)

Actualment el frontó es juga principalment al País Basc, Navarra, Barcelona, Madrid, València, Múrcia, Canàries i Logronyo; i fora del nostre país a Miami, Argentina, L' Havana, Mèxic o fins i tot en llocs tan dispars com Yakarta.

A pesar que el frontó conta amb moltes modalitats les regles solen ser molt paregudes, encara que trobem algunes que son contradictories per a altres modalitats. Així doncs i malgrat la gran diversitat de territoris on es juga, normalment mantenen la seua essència i son similars entre tots ells.