1. Introducció.
            L’  esport escolar ha anat evolucionant, els darrers estudis parlen de la posibilitat de dirigir-nos cap a un model més adecuat per als propis escolars, en el que es busca una màxima participació sense exclusió. Un model que tindrà com objectiu ja no tan sols la educació per a la condició física i la tècnica sino la propia formació dels estudiants en quant a valors i actituds, amb la “educació esportiva”. (Devís 1995).


En aquest treball començarem parlant dels jocs esportius modificats de canxa dividida i mur, i continuarem introduint dins d’aquesta clasificació el frontó.

Tot seguit parlarem de la evolució històrica i cultural del frontó en la societat valenciana, partint del seu origen fins aplegar als nostres dies.

En el següent apartat proposarem i plantejarem un model d’iniciació i desenvolupament esportiu en el frontó a mà i els aspectes tàctics més característics.

Finalment, en  l'útlim apartat, exposarem una serie de jocs modificats que serveixen per a l’ iniciació de l’ alumne en el frontó a mà.