7. Proposta didàctica.A continuació anem a plantejar un conjunt de jocs per a iniciar als alumnes en el joc de frontó a mà. Hi ha una progressió de jocs on es comença desde jocs que podrien estar dins de la fase de preparació fins a jocs que formen part de la fase de instauració. Aquest jocs tenen un plantejament tàctic on té més importància el principci tàctic que el tècnic. De forma progressiva van apareguent dificultats tàctiques per a buscar una resposta per part del alumnes al problemes que plantejen els jocs. 


7.1. Dades identificatives dels jocs i activitats.

  •  Nº d’ alumnes 20.
  • Edad: 10-12 anys.
  • Lloc: Frontó.
  • Material: pilotes xicotetes de goma-espuma, pilotes de tenis i pilotes de badana.7.2. Objectius-hipòtesis.

  • Àmbit de les capacitats condicionals: millora de la Coordinació Dinàmica General i Oculomanual/Millora de la condició física.
  •  Àmbit de les capacitats d’ execussió  o tècnica: familiaritzar-se amb el material/aprendre a golpejar amb la mà dominant.
  •  Àmbit cognitiu: seguir coneixent la instalació (zones, línies,  limits, etc.)
  • Àmbit psicosocial: afavorir l’ adquisició d’ hàbits saludables/desenvolupar una actitud positiva cap a la resolució de problemes.


7.3. Jocs.


  v  Joc: "Dona' t presa".


-  Descripció: els alumnes es posen per parelles i cadasqú agafa una pilota de goma-espuma. Es fiquen enfront de la paret un al costat de l’ altre i el que tenen que fer és colpejar la pilota cap a la paret i que aquesta torne 10 vegades. Per a poder colpejar-la després de que rebote en la paret aquesta té que pegar un bot al terra. L’ objectiu està en conseguir els 10 colps avanç que el company. Si la pilota no colpeja la paret o pega més d’ un bot el compte fins a 10 torna a començar. Després el mateix pero sols poden colpejar la pilota amb la mà no dominant.

-  Consignes:
· no allunyar-se molt de la paret
· realitzar colpejos suaus per a poder controlar la pilota
· desplçar-se ràpidament cap on va a botar la pilota després de colpejar-la  per a buscar el següent colpeig.


-  Reflexió: T’ apropaves a la paret per a realitzar els colpejos? On intentaves que botara la pilota, prop o lluny d’ on estaves? Per què? Realitzaves colpejos forts? Has utilitzat la mà menys dominant quan no era obligat? Per què? T’ has desplaçat molt del lloc de colpeig a colpeig?

En aquest joc es pretén començar una familiarització amb el material i amb el medi. Açò s’ aconsegueix mitjançant un contacte continuat amb la pilota que és un dels factor més importants del frontó a mà.


  
   v  Joc: "Molt ample".

-  Descripció: els alumnes es posen per parelles i agafen una pilota de tenis cada parella. Jugaran en un camp situat enfront de la paret amb una llargària d’ un metre i una amplària de quatre metres. Cada volta colpejarà un de la parella la pilota contra la paret i aquesta podrà pegar un màxim de dos bots a terra i a continuació colpejarà l’ altre. Es pot colpejar la pilota avanç de que pegue dos bots. Quan un dels dos colpeje la pilota i aquesta no arrive a la paret, colpeje la paret i bote fora del terreny del·limitat o no la colpeje després que aquesta haja pegat dos bots el rival obtindrà un punt. El guanyador serà el que aconsegueisca avanç 10 punts.

-  Consignes:
· intentar situar-se deixant el menor espai lliure quan li toca colpejar al company
· colpejar la pilota amb l’ intenció de que aquesta bote on hi haja un espai lliure per dificultar el colpeig del company.
· colpejar la pilota amb força per a que aquesta bote al terra ràpidament i el company no puga colpejar-la.
· desplaçar-se ràpidament cap on bote la pilota per a colpejar-la ràpidament i que açò agafe desprevingut al company.

-   Reflexió: On t’ has situat quan li tocava colpejar al company? Has deixat que la pilota pegue els dos bots sempre? Per què? On intentaves que la pilota botara després de que rebotara a la pared quan li havies colpejat tú? Canviaves de posició segons on estaba col·locat l’ altre o segons la situació de la pilota? Quin desplaçament buscaves del company, el vertical o l’ horitzontal?

En aquest joc apareix la competició de forma més clara i s’ introdueix el concepte de tàctica individual ja que es necessita un xicotet coneixement tàctic per a aconseguir realizar el joc de forma més eficaç.
   v  Joc: "El passadís".

-  Descripció: els alumnes es posen per parelles i agafen una pilota de tenis cada parella. Jugaran en un camp situat enfront de la paret amb una llargària de sis metres i una amplària d’ un metre. Cada volta colpejarà un de la parella la pilota contra la paret i aquesta podrà pegar un màxim de dos bots a terra i a continuació colpejarà l’ altre. Es pot colpejar la pilota avanç de que pege dos bots. Quant un dels dos colpeje la pilota i aquesta no arrive a la paret, colpeje la paret i bote fora del terreny del·limitat o no la colpeje després que aquesta haja pegat dos bots el rival obtindrà un punt. El guanyador será el que aconsegueisca avanç 10 punts.


-  Consignes:
· intentar situar-se deixant el menor espai lliure davant o darrere.
· desplaçar-se ràpidament cap on bote la pilota per a colpejar-la ràpidament i que açò agafe desprevingut al company.
· colpejar la pilota amb l’ intenció de que aquesta bote on hi haja un espai lliure per dificultar el colpeig del company.
· colpejar la pilota amb força per a que aquesta bote al terra ràpidament o aconseguir que la pilota passe per dalt del company i aquest no puga colpejar-la.-  Reflexió: On t’ has situat quan li tocava colpejar al company? Has deixat que la pilota pegue els dos bots sempre? Per què? On intentaves que la pilota botara després de que rebotara a la pared quan li havies colpejat tú? Canviaves de posició segons on estaba col·locat l’ altre o segons la situació de la pilota? Quin desplaçament buscaves del company, el vertical o l’horitzontal?

Aquest joc és molt semblant a l’ anterior. Tàcticament és quiasi igual i l’ única diferència és que en aquest es busca els desplaçament vertical del contrari mentre que en l’ anterior es buscaba l’ horitzontal.
   v  Joc: "Les parelletes".

-  Descripció: dividim la classe en cinc grups de quatre persones. Cada grup estarà format per dos parelles que s’ enfrontarán una contra l’ altra. Hi haurà un terreny de joc delimitat al sòl en forma de rectangle que delimita la amplària de la pared amb la que juguen. Cada volta té que colpejar una parella la pilota contra la pared i el bot a terra té que donar-se dins del rectàngul nombrat anteriorment. La participació del components de cada equip també és alternativa, és a dir, cada volta colpeja un. La pilota podrà pegar un màxim de dos bots a terra abans de ser colpejada. Cada equip obtindrà un punt quan el rival: no puga colpejar la pilota, colpeje la pilota després de que aquesta haja pegat més de dos bots a terra o al colpejar la pilota cap a la pared aquesta després no caiga dins del terreny de joc. Guanyará l’ equip que conseguisca abans 14 punts. La pilota amb la que es juga serà una pilota de badana.


-  Consignes:
· posar-se d’ acord amb qui colpeja primer de cada equip.
· allunyar-se del centre del terreny de joc quan li toca colpejar al company.
· col·locar-se ràpidament al centre de la pista quan el rival va a colpejar la pilota i seguidament et toca a tú.Reflexió: On t’ has situat quan li tocava colpejar al teu company d’ equip? Per què? Deixaves que la pilota pegara dos bots abans de colpejar-la? Per què? El company que no li tocava colpejar ajudava al seu company de forma oral? Cap a quines zones del camp intentaves que caiguera la pilota després de que rebotara a la pared? Per què?

Aquest joc seria un joc de mur. Ací ja apareix la necessitat de una bona organització dins del terreny de joc. S’ introdueix el concepte de tàctica col·lectiva, ja que els dos components de    l’ equip tenen que organitzar-se tàcticament per a aconseguir l’ objectiu del joc.